SELEKTIVNÍ LAKOVÁNÍ - Lambert electronic

Zelené fleky

Selektivní
lakování

 

Lakování osazených desek plošných spojů je metoda, která ochrání elektronické výrobky před vlivy vnějšího prostředí, jako je vlhkost, působení chemických látek, ale i vibrace a otřesy. Tuto metodu vyžadují výrobky především v letectví, automobilovém, vojenském, drážním či lékařském průmyslu. Metoda strojního selektivního lakování umožňuje aplikovat povrchovou ochranu osazených PCB bez nutnosti maskovat na desce místa, na nichž nemá lak být.
Používáme afa laky s možností vizuální kontroly pod UV světlem.

kam dál