KABELOVÁ KONFEKCE - Lambert electronic

Kabelová
konfekce

Svým klientům běžně zajišťujeme kompletní montáž a kompletaci kabeláže, ať už samostatně nebo jako součást hotového výrobku. Mezi některé z činností, které můžeme nabídnout, patří:

Pájení spojů a cínování konců vodičů pomocí bezolovnatého cínu v souladu s RoHS

střih a odizolování konců vodičů s průřezy 0,05–6 mm2, střih a odpláštění kabelů do Ø 12 mm v minimální délce 50 mm

identifikaci výrobku štítkem nebo dle požadavku klienta

funkční elektronický test pro vyloučení chyby krimpu nebo záměny vodičů

měření izolačního odporu do 5000 VDC.

SW a HW

kam dál