AUTOMATICKÉ OSAZOVÁNÍ - Lambert electronic

AUTOMATiCKÉ
OSAZOVÁNÍ SMD

Osazení provádíme automatickými osazovacími stroji Yamaha s vysokou osazovací přesností a kamerovým zaměřováním. Osadíme PCB jak pro malosérii, středně velkou sérii, či velkou sérii.