RUČNÍ OSAZOVÁNÍ - Lambert electronic

Zelené fleky

RUČNÍ OSAZOVÁNÍ
A PÁJENÍ THT

Jsme vybaveni ručními pracovišti s profesionálním vybavením splňujícím ESD požadavky. Součástí pracovišť jsou kontrolní místa vybavená zařízením k provádění mezioperačních kontrol včetně optické inspekce. Celý náš tým úspěšně absolvoval odborné školení podle normy IPC A 610 verze E.

Selektivní lakování

KAM DÁL