RUČNÍ OSAZOVÁNÍ - Lambert electronic

Loader
Zelené fleky

RUČNÍ OSAZOVÁNÍ
A PÁJENÍ THT

Jsme vybaveni ručními pracovišti s profesionálním vybavením splňujícím ESD požadavky. Součástí pracovišť jsou kontrolní místa vybavená zařízením k provádění mezioperačních kontrol včetně optické inspekce. Celý náš tým úspěšně absolvoval odborné školení podle normy IPC A 610 verze E.

Ruční osazování
preciznost
vysoká
produktivita
technologické
vybavení
zaškolený tým

Ruční
osazování THT

Pro osazování klasických komponent a nestandardních SMD součástek jsme vybaveni ručními pracovišti s velmi kvalitními pracovními stoly splňujícími ESD požadavky. Součástí pracovišť jsou kontrolní místa vybavená zařízením k provádění mezioperačních kontrol včetně optické inspekce. Celý náš tým úspěšně absolvoval odborné školení podle normy IPC A 610 verze E.

Selektivní lakování

KAM DÁL