Certifikace

Certifikace

Význam certifikace

Značka LAMBERT ELECTRONIC s.r.o. je v povědomí rozsáhlého spektra zákazníků symbolem kvalitních výrobků a služeb. Aby toto tvrzení mělo svoji platnost i v budoucnu, patří kvalita k základním cílům společnosti.

Certifikace je prokázání profesionální způsobilosti společnosti k výkonu činnosti, pro kterou byla certifikována. Dokladem o prokázané způsobilosti je certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem. Pro držitele certifikátu je certifikát doporučením pro získání nového uplatnění. Pro zaměstnavatele je certifikace jeho zaměstnanců investicí do budoucí prosperity organizace.

Pro své klienty každoročně vyrobíme a dodáme 80 000 – 200 000 ks osazených DPS v evropské kvalitě v souladu s platným řízením kvality ISO 9001:2016. Zkušenosti našich pracovníků, výběr součástek, výstupní kontrola v souladu s požadavky zákazníka zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Začátkem roku 2010 byla společnost certifikována systémem řízení kvality ISO 9001:2009 a v roce 2013 započal proces předcertifikace EPA ESD. Po zakoupení technologií pro výrobu kabelážních svazků v roce 2014 pro Vás vyrobíme i kabelážní konfekci pro samostatnou aplikaci nebo jako součást hotového výrobku.

Velká pozornost ve firmě je věnována ochraně životního prostředí. Všechny odpady, vznikající při výrobě kabelážních svazků a elektronických zařízení, jsou ekologicky likvidovány.

Přínos normy pro organizaci

• Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům

• Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů

• Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků

• Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace

• Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti

• Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace

• Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)

 

Certifikáty