Ruční osazování THT

Ruční osazování THT

Ruční osazování THT

Pro osazování klasických komponent a nestandardních SMD součástek jsme vybaveni ručními pracovišti s velmi kvalitními pracovními stoly splňujícími ESD požadavky. Součástí pracovišť jsou kontrolní místa vybavená zařízením k provádění mezioperačních kontrol včetně optické inspekce. Celý náš tým úspěšně absolvoval odborné školení podle normy IPC A 610 verze E.