Automatické osazování DPS

Automatické osazování DPS

Automatické osazování

Kvalita v osazování desek plošných spojů DPS (PCB) elektronickými součástkami je jednou z priorit LAMBERT ELECTRONIC. Jako mladá dynamicky se rozvíjející společnost používá k výrobě moderní technologie a společně se zkušeným pracovitým týmem dosahuje velmi dobrých kvalitativních výsledků. Osazování desek plošných spojů provádíme automatickými osazovacími stroji japonské výroby YAMAHA (TOPAZ) s  více než 300 zakládacími pozicemi, vysokou osazovací přesností a kamerovým zaměřováním s možností osazení minimálně 30 000 komponent za hodinu.

Automatická výstupní kontrola

Abychom svým klientům nabídli výrobky v nejvyšší kvalitě, používáme špičkový automatický optický systém od firmy SAKI Corporation Japan – BF Comet.

Mezioperační automatickou optickou kontrolu (AOI) provádíme po osazení SMD komponent a následném celkovém osazení včetně všech THT komponent.

Testování provádíme formou různých stupňů elektrických testerů, ať už testery dodané zákazníky či vlastní výroby. Každý výrobek je před balením a expedicí elektricky testován včetně kabelové konfekce. Na pracovištích výstupní kontroly také dle požadavků klienta nainstalujeme firmware a následně výrobek oživíme.

Nanášení pájecí pasty automatickým tiskem

Tisk provádíme přes kvalitní kovové laserové, nebo leptané planžety na sítotiskovém zařízení A 23 od firmy PBT s plně automatickým provozem a 2D optickou kontrolou tisku. Naše verze sítotisku umožňuje tisk formátů, až do 500 × 450 mm s širokým spektrem nastavitelných parametrů. Pro zákazníky, kteří potřebují prototypovou výrobu, z ekonomických důvodů používáme DISPENZER – JBE 1113-LF.

Přetavení pájecí pasty REFLOW

K přetavení pájecí pasty metodou REFLOW používáme zařízení HELLER 1707 MKIII. REFLOW pec má možnost samostatného nastavení 14 teplotních komor ohřevu s přesným nastavením teploty, které zaručuje nejvyšší kvalitu zapájení osazovaných komponent. REFLOW pec umožňuje nastavení profilu přetavení s ohledem na použité olovnaté i bezolovnaté pájecí pasty, komponenty, lepidla či vícevrstvé DPS.

Mytí osazených DPS

Mytí osazených DPS (PCB) provádíme v automatickém mycím zařízené české firmy DCT INJECT 388 CRD s aktivní filtrací se samostatnou údržbou Di vody. Pro aplikace, kde je vyžadováno mytí ultrazvukem, používáme ultrazvukovou čističku REECO, která je naplněna velmi kvalitní, účinnou a šetrnou kapalinou k DPS od firmy Henkell.

Skladování SMD/SMT komponent a DPS (PCB)

Pro vysoušení DPS, PCB před osazením a skladování SMD, SMT komponent používáme vysoušecí skříň Ghibli II/1200L. Tato skříň je vyrobena podle normy IPC. Je určena pro skladování komponentů citlivých na vlhkost se zabudovaným hlídáním relativní vlhkosti.

Lakování DPS, PCB

K nanášení laků na DPS (PCB) používáme portálového robota od firmy FISNAR F5200N. Pracovní plocha robota je 200 × 200 mm a využívá přesnosti 0,001 mm.